Professor, doktor Per-Edvin Persson (f. 16.10.1949 i Helsingfors), agronomie och forstkandidat 1974 (Helsingfors universitet), agronomie och forstdoktor 1981 (limnologi, Helsingfors universitet), docent i limnologi vid Helsingfors universitet 1981–. Erhöll titeln professor av Finlands president 2011. Filosofiedoktor honoris causa, Helsingfors universitet, 2014. 1975–1983 forskare vid Helsingfors universitet (inklusive stipendier från Finlands Akademi och ett år som gästforskare i Kanada 1977–78). 1983–1987 verksamhetsledare vid Vetenskapliga samfundens delegation, 1987–91 vetenskaplig direktör för Finlands vetenskapscenter Heureka och direktör för Heureka 1991-2013. Persson har författat cirka 50 vetenskapliga publikationer och 200 populärvetenskapliga artiklar samt varit redaktör för 4 vetenskapliga monografier, däribland flera artiklar om vetenskapscenter och museer. Han har haft flera nationella och internationella förtroendeuppdrag, däribland medlem i miljövetenskapliga kommissionen (Finlands Akademi) 1983–1988, nordiska forskningspolitiska rådet (Köpenhamn) 1986–91, vetenskapliga centralkommissionen (Finlands Akademi) 1992–1994, vice styrelseordförande i Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet 1984–2011 och styrelseordförande 2012–2014, ordförande i expertgruppen IAWQ Specialist Group on Tastes and Odours 1984–1991, ordförande för sju internationella vetenskapliga konferenser i Finland, Japan och USA 1980–1991, styrelseledamot i föreningen Svenska folkskolans vänner 1989–2010, ordförande 2010–2017. Han kallades till ledamot av Svenska tekniska vetenskapsakademien i Finland år 2007 och av Akademin för tekniska vetenskaper år 2010.

Persson var ordförande i Nordisk Science Centre Forbund (NSCF) 1987–1991, ordförande i nätverket European Network of Science Centres and Museums  ECSITE (Bryssel) 1997–1998 och ordförande i den internationella branschorganisationen Association of Science-Technology Centers (ASTC), med säte i Washington, 2004–2005. Styrelseledamot i ECSITE 1991–2001 och 2007–2013 samt i ASTC 1993–2007. Han var ordförande vid den första världskongressen för vetenskapscenter, som hölls i Finland 1996. Vid de följande världskongresserna (Calcutta, 1999, Canberra, 2002, Rio de Janeiro, 2005, Toronto, 2008, Kapstaden 2011) var han medlem i programkommittén. Han var ordförande i det rådgivande organet ReDiscover Fund Advisory Board (Storbritannien) 2002–2005. Han var medlem i den internationella utvärderingsgruppen för museet La Cité des sciences et de l’industrie i Paris 2001 och medlem i den internationella vetenskapliga rådgivande kommittén för museet New China Science and Technology Museum i Beijing 2006–2009. Han var medlem i Deutsches Museums Kuratorium (delegation)  2002-2014, i det vetenskapliga rådet för AHHAA Science Centre i Tartu (Estland) 1998-2015, medlem i forskningsrådet för Tekniska museet i Sverige 2009-2015 samt medlem i styrgruppen för Norges vitensenterprogram 2011–2014.

Under Perssons ledning har Heureka utvecklats till ett science center med internationell ryktbarhet. Heureka är välkänt för centrets innovativa och till stor del interaktiva vetenskapsutställningar, som visats i totalt 25 länder på fyra kontinenter och haft över 24 miljoner besökare under 1989–2013. Heureka är en av Finlands främsta attraktioner. Persson har bl.a. tilldelats finska statens pris för informationsspridning 1987 och 2014, Deutsches Museums Oskar von Miller-medalj i guld 2002, Tartu stads medalj 2007 och Vanda stads medalj 2009. Han erhöll utmärkelsen ASTC Fellow Award for Outstanding Contribution 2007 och blev hedersmedlem av ECSITE 2013samt av NSCF 2015. Han erhöll det asiatiska science-centernätverkets hederspris (ASPAC President’s Award) år 2014. Han innehar riddartecknet av I klass av Finlands Vita Ros orden och riddartecknet av den franska orden l’Ordre national du Mérite.

Kontakt pelle@peredvinpersson.fi

Konsulttjänster: www.peredvinperssonconsulting.com; pelle@peredvinperssonconsulting.com